UV бои, лакове и грундове със 100% сухо вещество

UV бои, лакове и грундове със 100% сухо вещество

UV бои, лакове и грундове със 100% сухо вещество

UV боите, лаковете и грундовете със 100% сухо вещество са най-доброто решение, когато се търси висока продуктивност на производството. Те не съдържат ЛОС (органични летливи съединения) и затова са щадящи околната среда.

Приложения на UV бои, лакове и грундове със 100% сухо вещество:

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ