UV бои, лакове и грундове с високо съдържание на сухо вещество

UV бои, лакове и грундове с високо съдържание на сухо вещество

UV бои, лакове и грундове с високо съдържание на сухо вещество

Предлаганата гама от UV бои, лакове и грундове с високо съдържание на сухо вещество са специално създадени да бъдат използвани като грундове или високопродуктивни грунд/лакове. Основна област на приложение за тези покрития е лакирането на врати и офис мебели.

Приложения на UV бои, лакове и грундове с високо съдържание на сухо вещество:

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ