Мобилни камери за боядисване на автомобили

Мобилните камери за боядисване на автомобили са предназначени за авторепаратурни работи върху ограничени работни повърхности. Те са специално създадени за малкия и среден бизнес - представляват занчително по-малка инвестиция, работят при по-ниски разходи за енергия, дават възможност за по-голяма гъвкавост и ефективност на работа и  осигуряват същото високо качество на извършваните бояджийски работи, както и стационарните кабини.

 

Мобилна камера за боядисване на автомобили "Paint TROTTER all in one"

Мобилната камера "Paint TROTTER all in one" е интегрално решение за авторепаратурни работи върху ограничени работни повърхности. Тя осигурява максимално удобство при шлайфане, боядисване и сушене,  тъй като съдържа в себе си всичко необходимо за извършване на бояджийска работа:

- отделение за всички необходими инструменти и материали

- подходящо осветление

- вентилационна система с филтри, която осигурява чиста среда при работа върху обработваната повърхност и не позволява пръски и изпарения да замърсяват общата среда в помещението, в което се използва

- система за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол над времето и интензитета на работа.

 

 

Мобилна камера за боядисване на автомобили "Paint TROTTER refinish"

Мобилната камера за боядисване на автомобили "PaintTROTTER Refinish"  е лесна за монтаж. Не повече от 30 мин. са достатъчни за да бъде пусната в действие. Тя осигурява:

- затворено пространство за работа, което предотвратява разливане и замърсяване на общото помещение

- специална система за вентилация и циркулация на въздуха, с които се постига чиста работна среда върху обработваната повърхност и не се позволява разпространението на пръски и изпарения в общото работно помещение

- осветление, което дава възможност за отлична видимост на работната повърхност без сенки

- възможност за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол на времето и интензитета на работа

 

 

 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ