Филтър Paint Stop

Филтър Paint Stop

Филтър Paint Stop улавя овърспрея в максимална степен и е идеален за индустриална филтрация. Той защитава вентилаторите и въздуховодите. Произведен от стъклени влакна с ниска плътност. Специална термоустойчива смола му осигурява много силна устойчивост на компресия и запазване на структурата.
Размери: 0.75м х 20.00 м, 1.00 х 20.00м, 1.20м х 20.00м.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ