Мобилна камера за боядисване на големи превозни средства "Sky TROTTER"

Мобилна камера за боядисване на вагони

Репаратурни работи по вагони, автобуси и други големи превозни средства без необходимост от големи и скъпи индустриални камери са възможни с мобилната камера Sky TROTTER. 

Мобилната камера Sky TROTTER е перфектно решение за ремонтни депа, тъй като позволява да се осъществяват малки репаратурни работи с минимални усилия и средства. Боядисването се извършва чрез движещата се по продължение на превозното средство мобилна камера Sky TROTTER. С нея може да се достигне всяко място по превозното средство за броени минути.

 

 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ