Мобилна камера за боядисване на автомобили "Paint TROTTER refinish"

Мобилна камера за боядисване на автомобили

 

Мобилната камера за боядисване на автомобили "PaintTROTTER Refinish"  е лесна за монтаж. Не повече от 30 мин. са достатъчни за да бъде пусната в действие. Тя осигурява:

- затворено пространство за работа, което предотвратява разливане и замърсяване на общото помещение

- специална система за вентилация и циркулация на въздуха, с които се постига чиста работна среда върху обработваната повърхност и не се позволява разпространението на пръски и изпарения в общото работно помещение

- осветление, което дава възможност за отлична видимост на работната повърхност без сенки

- възможност за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол на времето и интензитета на работа.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ