Мобилна камера за боядисване на автомобили "Paint TROTTER all in one"

Мобилна камера за боядисване на автомобили

Мобилната камера "Paint TROTTER all in one" е интегрално решение за авторепаратурни работи върху ограничени работни повърхности. Тя осигурява максимално удобство при шлайфане, боядисване и сушене, тъй като съдържа в себе си всичко необходимо за извършване на бояджийска работа:
- отделение за всички необходими инструменти и материали
- подходящо осветление
- вентилационна система с филтри, която осигурява чиста среда при работа върху обработваната повърхност и не позволява пръски и изпарения да замърсяват общата среда в помещението, в което се използва
- система за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол над времето и интензитета на работа.

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ