Бояджийски камери

Специализираната мебелна камера (шприц камера) съчетава в себе си две изключително важни за едно производство функции. В нея едновременно може да се лакират (боядисват) детайли и да се сушат вече лакирани такива. По този начин се спестяват производствени площи и се ускорява работния процес (по-висока производителност). 

Камерите “LAGOS” имат изключително висока степен на филтриране на въздушния поток до 98% по норма ASHRAE, което осигурява чиста работна среда. Това, в комбинация с правилно изчисленото и добре разпределено осветление, дава възможност за нанасяне на висок гланц (high gloss). Вграденият топлообменик позволява избор на подходяща температура както в процеса на боядисване, така и на сушене.

Бояджийски камери

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ