HBS 2000 - 1

HBS 2000-1 е полуавтоматична полираща и шлайфмашина.  Създадена е чрез използването на качествени групи за полиране и шлайфане за постигане на високогланцова повърхност.  Спестяването на време в сравнение с ръчното шлайфане и полиране е значително. 
HBS 2000-1 е оборудвана с автоматично разпознаване на размерите и дебелината на правоъгълни детайли. Това дава възможност за хаотично подаване на детайли без загуба на време за подреждане. Тя разполага с редица инструменти, които могат да бъдат сменяни лесно, когато е необходимо. За по-големи производства машините могат да  са оборудвани с няколко работни инструмента.
HBS 2000-1 може да се използва като четкова машина за почистване на  3D-мебелни вратички.  Машината премахва полепналия овърспей по гърба на мебелните вратички  чрез осцилиране на четковата глава и постига оптимално качество на ръба на канта. За почистване на масивни вратички или структуриране на повърхността са още две от възможните приложения. 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ