Шлайф машини Gotschild

HBS 1500

HBS 1500

Полир и шлайфмашината HBS 1500 е автоматична и многофункционална с работна ширина 700 мм, работна височина от 15 до 50 мм. На нея могат да се обработват детайли от (Д х Ш х В) 180 х 90 х 12 до ( Д х Ш х В) 2800 х 700 х 50. Размерите на машината са Д = 1600, Ш = 1190.
HBS 1500 може да бъде оборудвана с една глава за полиране ø180 мм или една ексцентрикшлайф глава ø150 мм. Главите могат да бъдат сменяни лесно, така че една и съща машина да се използва както за шлайфане, така и за полиране. Машината разпознава размери и дебелини на правоъгълни детайли. Това дава възможност за максимална ефективност при преминаване на детайла. HBS 1500 iима ниски експлоатационни разходи поради с нисъкия си разход за полиране. Възможно е хаотично подаване на детайлите чрез автоматично адаптиране на дебелина и размери, което позволява значителна икономия на време в производството.

HBS 2000 - 1

HBS 2000 - 1

HBS 2000-1 е полуавтоматична полираща и шлайфмашина.  Създадена е чрез използването на качествени групи за полиране и шлайфане за постигане на високогланцова повърхност.  Спестяването на време в сравнение с ръчното шлайфане и полиране е значително. 
HBS 2000-1 е оборудвана с автоматично разпознаване на размерите и дебелината на правоъгълни детайли. Това дава възможност за хаотично подаване на детайли без загуба на време за подреждане. Тя разполага с редица инструменти, които могат да бъдат сменяни лесно, когато е необходимо. За по-големи производства машините могат да  са оборудвани с няколко работни инструмента.
HBS 2000-1 може да се използва като четкова машина за почистване на  3D-мебелни вратички.  Машината премахва полепналия овърспей по гърба на мебелните вратички  чрез осцилиране на четковата глава и постига оптимално качество на ръба на канта. За почистване на масивни вратички или структуриране на повърхността са още две от възможните приложения. 

HBS 2500 - 2

HBS 2500-2

HBS 2000-1 е полуавтоматична полираща и шлайфмашина.  Създадена е чрез използването на качествени групи за полиране и шлайфане за постигане на високогланцова повърхност.  Спестяването на време в сравнение с ръчното шлайфане и полиране е значително.
HBS 2000-1 е оборудвана с автоматично разпознаване на размерите и дебелината на правоъгълни детайли.Това дава възможност за хаотично подаване на детайли без загуба на време за подреждане. Тя разполага с редица инструменти, които могат да бъ дат сменяни лесно, когато е необходимо. За по-големи производства машините могат да  са оборудвани с няколко работни инструмента.
Тази машина е оборудвана с две работни групи с цел постигане на по-голяма производителност и запазване на високото качество на обработваните детайли.
HBS 2000-1 може да се използва като четкова машина за почистване на  3D-мебелни вратички.  Машината премахва полепналия овърспей по гърба на мебелните вратички  чрез осцилиране на четковата глава и постига оптимално качество на ръба на канта. За почистване на масивни вратички или структуриране на повърхността са още две от възможните приложения.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ