Камери за лакиране за мебелната промишленост

Камери за лакиране за мебелната промишленост

Специализираната мебелна камера (шприц камера) съчетава в себе си две изключително важни за едно производство функции. В нея едновременно може да се лакират (боядисват) детайли и да сушат вече лакирани такива. По този начин се спестяват производтсвени площи и се ускорява работния процес (по-висока производителност).

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ