Декартов робот Spray Tech One

Декартов робот Daphne

 

Роботът Spray Tech One е разработенв Италия, за да осигури висококачествено лакиране на плоски детайли и техните кантове. Роботът е прецизен, продуктивен и лесен за управление.

 

- разполага с  4 камери, които веднага определят позицията и размерите на детайлите. Работата на оператора е само да стартира операцията с бутона с START;

 

- контактът между хартиената транспортна лента и  детайлите не позволява никакъв овърспрей да попада върху долната страна на обработванит детайли, от една страна и от друга - осигурява много добро покритие на кантовете;

 

- разполага с 2 транспортни ленти, което дава възможност за манипулиране на детайлите(подаване на подготвените за лакиране и сваляне на лакираните) на едната лента, докато на другата се нанася лаково покритие;

- постига висок гланц на основната повърхност и на кантовете;

 

- атрактивна цена.

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ