Едностранни шлайфгъби - пад

Шлайф гъби СУПЕРФЛЕКС

Едностранните шлайфгъби - пад се предлагат в три едрини - файн, микрофайн и суперфайн.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ