Минерали с метален блясък

Там, където светлината на метала среща силата на камъка

Тази оригинална визия на минерална текстура, съчетана с металически блясък се постига с покритие, състоящо се от четири слоя, нанесени с пистолет. 

Цветовете на дисплея са приблизителни. За да видите мостри, свържете се с нас.

Технически цикъл  

Ценова листа

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ